veškeré vybavení hotelů, restaurací, jídelen a všech gastronomických provozů

Historie společnosti

V roce 2000 byl zahájen provoz celorepublikové sítě středisek SAHM Gastro s jednoznačnou misí – svou činností přispět ke zvýšení úrovně české gastronomie. Hlavním cílem je nejen oslovit gastronomické provozy, ale i perspektivní maloobchodní prodejny typu domácích potřeb či specializované prodejny sklo - porcelán. Nezanedbatelným posláním je zvýšení úrovně a zrychlení servisu pro obchodní řetězce

Od garáže po SAHM Gastro

Spolu s otevřením několika dalších výrobních závodů a rozšířením produkce se mění obchodní koncepce společnosti SAHM. Cílevědomě budujeme přímou spolupráci s koncovými prodejci - obchodními řetězci, s perspektivními drobnými maloobchodníky a současně s velkospotřebiteli v oboru gastronomie. Narozdíl od běžných velkoobchodů provádíme další kvalifikované služby, především při deko- raci skla, porcelánu či keramiky, a to i v malých sériích. Navíc jsme se rozhodli rozšířit náš standardní sortiment do nové podoby, součástí nabídky je kompletní vybavení gastronomických provozů sklem, porcelánem, příbory, papírovým programem, hygienickými potřebami, nádobím i celou řadou speciálních doplňků. Síť pěti distribučních středisek po ČR a obchodní zastoupeni v Praze tvoří kvalitní základnu pro perfektní obsluhu zákazníků v daném regionu. Střediska zajišťují kompletní servis, zejména lokální komunikaci a distribuci, merchandising, poradenství, reklamace, promptní objednávky, podporu prodeje a lokální i celorepublikové marketingové aktivity.

obrazy181.jpg

Historie a trendy

Obchodní koncepce společnosti SAHM navazuje jak na zkušenosti z deseti let působení v ČR, tak na bohaté zdroje stoleté historie stejnojmenné německé firmy. Díky tomu jsme schopni v dostatečném předstihu reagovat na trendy, které se rychle prosazuji zejména prostřednictvím požadavků zahraničních firem působících na tuzemském trhu. V současném světě rychlý tok informaci potlačuje význam fyzické vzdálenosti. Proto jsou výhody propojení výroby, distribuce a flexibilní komunikace se spotřebitelem stále patrnější. A to vše se snažíme realizovat s co největší mírou vlastní kontroly finančních toků při maximálním využití efektivních externích služeb. Než se však český SAHM dostal na současnou úroveň, prošel obdobným vývojem jako jiné tuzemské firmy. Všichni začínali prakticky od nuly. Dekorace sklenic začala před deseti lety v jednoduchých podmínkách. Během období, kdy poptávka na tuzemském trhu začínala růst, firma požadavky zákazníků pokrývala jednoduchou distribucí z garáže a osobním automobilem. Otevřením vlastního výrobního závodu se skokem kapacita produkce zvýšila a na převratný rozvoj nutně navázala změna distribuce. Vznikl organizovaný velkoobchod s vlastním skladem a specializovanými pracovníky. Díky tomu byla práce s maloobchodními a velkoobchodními partnery organizovanější. Tak jako všichni výrobci a obchodníci jsme vzrušeně sledovali dynamicky se měnící český obchodní prostor. Snažili jsme se maximálně přizpůsobovat neustále se měnícím obchodním příležitostem. Navazovali jsme spolupráci s partnery, kteří raketový vývoj správně analyzovali, a jejichž schopnosti představovali záruku správného obsloužení trhu. Těmito partnery pro nás byly především tuzemské velkoobchodní společnosti.

Aktivitu převzaly řetězce

S razantním příchodem zahraničních obchodních řetězců a jejich prudkým rozvojem v ČR se situace radikálně změnila. Dnes je stále jasnější, že české velkoobchody za relativně krátkou dobu své existence nedostaly možnost vybudovat si dostatečné vlastní finanční zdroje. Celá řada z nich situaci bohužel nezvládla. Podobný vývoj jsme sledovali i v ostatních komoditách, kde změny probíhaly podstatně rychleji. Nejdramatičtější situace nastala především v oblasti potravinářského a drogistického zboží. Doplatily na to nejen velkoobchody, které špatně odhadly své možnosti, ale i celá řada českých výrobců, neboť množství velkoobchodních společností formou dodavatelských úvěrů financovali. Logicky začala růst spolupráce s řetězci. Některé z nich, s vědomím výhod přímého obchodování s výrobcem, nás samy oslovily, jinde byla navázána spolupráce z naší aktivity.

Tradiční distribuci neopouštíme

Vznik vlastní velkoobchodní sítě neznamená z principu odmítnutí spolupráce s jinými velkoobchody. Spolupráce však má smysl pouze tehdy, je-li dostatečně průhledná, jasná a bezproblémová především v otázkách financování, finančních toků a finanční přiměřeností, a samozřejmě pouze v případě, když je efektivnější než naše vlastní služby. Naším hlavním obchodním partnerem zůstávají výrobci značkových nápojů. I zde ale musíme reagovat na nové podmínky, například na požadavky umístit sklo, které výrobcům dodáváme, také na běžný maloobchodní trh. Přímo se nabízí možnost ještě užší spolupráce s nápojářskými výrobci. Jednou z možností je asistence při doplňování propagačních a reklamních předmětů pro společné zákazníky z oboru gastronomie. Při jednoznačně definovaných podmínkách jsme tuto službu schopni zajistit prostřednictvím distribučních středisek SAHM Gastro, případně využitím nově se rozvíjejících obchodních aktivit v jednotlivých regionech

Sortiment Sahm Gastro

Ve střediscích SAHM gastro chceme poskytovat perfektní servis jak gastronomickým provozům, tak i prodejním sítím a maloobchodníkům v oblasti domácích a kuchyňských potřeb. Tomu odpovídá skladba zboží. Kompletní sortiment je tak rozsáhlý, že dekorované sklo z vlastní výroby společnosti SAHM, lisované sklo ze SklárenHeřmanova Huť a případně čisté užitkové nápojové sklo měřeno počtem položek nepřevažuje nad vybavením pro gastronomické provozy. Výhodou vlastního velkoobchodu výrobce skla je stálost sortimentu. Tato výhoda, tedy stabilní a vždy dosažitelný sortiment, je pozitivem i pro příslušně zaměřené maloobchody. Nezanedbatelným kladem je i pružná obsluha obchodních řetězců, se kterými má SAHM přímý kontakt, neboť je z regionálních středisek efektivnější. Cílem velkoobchodu SAHM Gastro je koncepční práce s prodejci. Nejde nám o zahlcení záplavou skla, porcelánu a keramiky, ale především o propracovanou koncepci prodejního místa, regálu či speciálního prodejního stojanu. Jednotná linie obalů dokáže i při různorodosti výrobků vytvořit vizuálně sladěný reprezentativní celek usnadňující zákazníkovi orientaci. Protože SAHM spolupracuje s 35 sklárnami po celé Evropě dokáže splnit jakoukoliv poptávku. Podstatnou část vlastních výrobků firmy SAHM tvoří pivní sklenice, poháry a džbánky. Původní dodávky pivovarům se postupem doby rozšířily na prodej v maloobchodech především proto, aby si každý doma mohl užívat oblíbeného nápoje ze značkové sklenice a nebyl nucen nakupovat nekvalitní výrobky, které na pověsti značky parazitovaly. Pivní sklenice SAHM jsou tradičně velice dobře prodejným zbožím, neboť oslovují velice různorodou škálu zákazníků.

01sahm1.jpg

V provozovnách SAHM Gastro naleznete skutečně kompletní vybavení gastronomických provozů. V takové nabídce jsou samozřejmostí hrnce z kvalitní nerez oceli speciálně určené pro náročné gastro podmínky.

02sahm1.jpg

Papírové ubrousky v široké škále barev, vzorů i cenových relací uspokojí veškerou klientelu SAHM Gastro.

Nabídka příborů od levnějších sad až po luxusní zboží pokrývá poptávku všech kategorií stravovacích provozů.

we1.jpg

Nabídku cestovních sad pro pořádání banketů a rautů mimo vlastní provozovnu ocení především hotely a cateringové společnosti.

Věříme, že i Vy najdete své oblíbené položky v našich prodejnách nebo na našem internetovém katalogu.

Akce

Neprobíhá žádná akce